Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, kamulaştırmasız el atma, gayrimenkul satış vaadi ve gayrimenkul satış sözleşmesi, intifa, sükna ve şufa hakkı gibi sınırlı ayni hak tesisi ve kaldırılması, tapu iptali ve tescili, taşınmaz üzerinde ortaklığın giderilmesi, her çeşit kira alacağı ve tahliye talepleri gibi gayrimenkul hukukunu ilgilendiren alanlarda dava ve takip hizmetleri sunulmaktadır.