Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer tüm yasal mevzuatlar uyarınca tüketicilerin ihtiyacı olan tüm başvuru, danışmanlık, dava ve arabuluculuk hizmetleri etkin bir şekilde sağlanmaktadır.