Gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimizin ticaret hukuku alanındaki ihtilaf öncesi ve ihtilaf sonrasındaki tüm süreçlerinde danışmanlık ve dava takibi hizmeti etkin olarak sağlanmaktadır.