Sigorta Hukuku bakımından sunulan avukatlık ve danışmanlık hizmeti, araçlar ile sınırlı olmayıp, sağlık sigortası, hayat sigortası, yangın ve afet sigortası, taşıma hukukuna ilişkin sigortalar gibi sigorta hukukunun diğer dallarında da etkin hizmet sunulmaktadır.

Araç sigortaları bakımından, Araç Değer Kaybı ekibimiz ile işbirliği içerisinde müvekkillerin sahip olduğu araçlara ilişkin değer kaybı tespiti, tespit edilen değer kaybının tazmini, kaza sebebiyle oluşan kazanç kaybı tazmini gibi alanlarda sigorta başvuruları, tahkim başvuruları, zorunlu arabuluculuk ve dava yoluyla takipler sağlanmaktadır.