Özellikle danışmanlık hizmeti verilen şirketlerin işçileri ile yaşadığı güncel sorunlara ilişkin çözüm odaklı danışmanlık hizmeti verilmesinin yanı sıra, iş yeri iç işleyişi, işveren tarafından saklanması gereken özlük dosyalarının hazırlanması, işverenin işçi hakkında uygulayacağı disiplin müeyyideleri hakkında gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bu hizmetin amacı, işverenin işçileri ile huzurlu bir ortamda çalışmasına katkıda bulunmak ve herhangi bir tazminat talebiyle karşılaşılması halinde işverenin minimum risk altında olmasını temin etmektir. Keza işçi- işveren arasında bir ihtilaf olması halinde yürütülmesi gereken zorunlu arabuluculuk ve dava süreçleri de en etkili şekilde takip edilmektedir.