Büromuzda kara ve deniz sözleşmelerinin hazırlanması, daha önceden kullanılan sözleşmelerin yeniden yorumlanması ve revizesi, müvekkillerin bir başka üçüncü şirket ile imzalayacakları sözleşmeler bakımından sözleşme öncesi görüşmelerde müvekkilin çıkarlarının korunması, taşımacılık hukukundan kaynaklanan ihtilafların arabuluculuk ve dava yoluyla giderilmesi gibi alanlarda etkin hizmet sunulmaktadır.