Müvekkillerin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kalan yükümlülüklerini yerine getirmek için anılan kanun hükümleri ve uygulamada karşılaşılan somut olayları baz alarak ihtiyaç duyulan en etkili çözüm süreci sağlanmaktadır. Kişisel verilere ilişkin önlemlerin ve kanunun öngördüğü düzenlemelerin yapılması, tüzel kişilerin herhangi bir cezai müeyyideyle karşılaşmaması bakımından çok önemli olduğundan, büromuz bu alanda yapılması gerekli hukuki tedbir ve işlemleri Müvekkillerine düzenlediği eğitim ve farkındalık toplantıları ve sunduğu hukuki destek ve hizmet ile etkili bir şekilde sağlamaktadır.