Müvekkillerimizin ihtiyacı doğrultusunda gerek ilamlı gerekse de ilamsız icra takiplerinin başlatılması, kıymetli evraka dayanan alacağın tahsili zımnında icra takibi başlatılması, ipotek tesisi, ipotekli alacak takibi, ipoteğin kaldırılması, iflas ve konkordato süreçlerinde müvekkillerimizin hakkını zedelemeden etkin bir şekilde başvurularda bulunma, karşılıksız çek düzenlenmesine ilişkin tüm icrai ve cezai işlemlerin aktif bir şekilde yerine getirilmesi gibi icra ve iflas hukukunu ilgilendiren her alanda deneyimli kadromuzla hizmet sağlanmaktadır.