Kadının Soyadı Hakkı

KADININ EVLENDİKTEN SONRA SADECE BEKÂRLIK SOYADINI KULLANABİLME HAKKI

Av. Begüm DİNÇ

Makaleyi PDF formatında indirmek için tıklayınız.

Başlangıç

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu döneminden itibaren, hukukumuzda kadınların evlendikten sonra kendi soyadlarını kullanabilmesi imkânı ancak Anayasa Mahkemesine yapılacak bireysel başvuru neticesinde mümkün olabilirken, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 30.09.2015 tarihli kararı[1] ile birlikte Anayasa Mahkemesine başvuru zarureti olmaksızın dava açmak suretiyle        -görece- kullanılabilir bir hak haline gelmiştir.

Bu çalışmanın amacı, soyadı hakkının mahiyetine değinmek suretiyle Türkiye’de kadının evlendikten sonra kendi soyadını kullanabilme hakkının doğuşu ve gelişimi ile bu hakkın kullanılabilme yöntemlerinin izahı ve değerlendirilmesidir.

  1. Kişilerin Adı ve Soyadı

Sözlük anlamı ile ad; “Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim, nam”[2] olarak tanımlanmaktadır. Ad, kişileri, diğer kişilerden ayıran ve toplumsal ilişkilerde onu belirleyen bir tanıtım, bir işarettir.[3] Kişinin kim olduğunu belirleyen ve onu diğer kişilerden ayıran bir kimlik, işaret olarak tanımlanabilen ad, geniş anlamda bir tanım olup içerisine kişinin hem özadı hem de soyadı dahildir.

Dar anlamı ile ad yah