Kadının Soyadı Hakkı

KADININ EVLENDİKTEN SONRA SADECE BEKÂRLIK SOYADINI KULLANABİLME HAKKI Av. Begüm DİNÇ Makaleyi PDF formatında indirmek için tıklayınız. Başlangıç 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu döneminden itibaren, hukukumuzda kadınların evlendikten sonra kendi soyadlarını kullanabilmesi imkânı ancak Anayasa Mahkemesine yapılacak bireysel başvuru neticesinde mümkün olabilirken,
Devamını Oku

Islahın Koşulları

Genel olarak Tanım ve Kavram “Islah, karşı tarafın iznine veya yargıcın onayına bağlı olmaksızın, bir tarafın usule ilişkin olarak yaptığı işlemleri, gerekli giderleri vermek koşuluyla, yasada belirtilen süre içerisinde yöntemine uygun olarak tamamen veya kısmen düzeltilmesini sağlayan hukuksal bir çaredir.”[1] Islah, tek taraflı
Devamını Oku

Kara Taşımaları ve Deniz Taşımalarında Taşıyıcının Rücu Hakkı ve Rücu Zaman Aşımı

GİRİŞ                        Türk Borçlar Kanununda zamanaşımı süreleri ve rücu hakkı     Zamanaşımı kavramı, şartları ve etkileri         Borç zamanaşımı ile sona ermez, bu nedenle zamanaşımına uğramış bir borcun ifası sebepsiz zenginleşme oluşturmaz. Zamanaşımı, borçluya borcu ifadan kaçınmak hususunda bir defi hakkı sağlar. Türk
Devamını Oku

Tır Şoförlerinin Tazminatları

Yargıtay’dan tır şoförlerinin işçilik alacakları tazminatlarını ilgilendiren önemli karar! Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 2018/1 E. 2019/5 K. sayılı, 04.10.2019 tarihli kararı ile tır şoförlerini ilgilendiren önemli bir konuda karar verildi. İçtihadı Birleştirme Kurulunca yapılan görüşmeler sonunda “Yurt içine/yurt dışına yapılan
Devamını Oku

Unutulma Hakkı

Unutulma Hakkı nasıl kullanılır? Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 23.06.2020 tarih ve 2020/481 sayılı kararında Unutulma hakkı ve bu hakkın kullanımı yöntemine ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur. Kurul kararı incelendiğinde arama motorlarının faaliyetlerinin kişisel veri işleme faaliyeti olarak değerlendirildiği, arama motorlarının ise veri sorumlusu olarak
Devamını Oku

Arabuluculuk Başvurusu

Malumunuz, hukukumuzda bazı uyuşmazlıkların çözümü bakımından, dava açmadan önce arabuluculuğa başvuru zorunlu hale getirildi. Arabuluculuğa başvurunun zorunlu olduğu alanlarda taraflar arabuluculuk süreci sonlanana kadar dava açamamaktadır. Arabuluculuk süreci anlaşamama ile sonuçlandığı takdirde ise artık gerekli hukuki sürecin başlaması için dava açılabilmektedir.Dava açılırken
Devamını Oku

Mülkiyet Hakkının İhlali

Ödenmemiş Vergi Borçları Sebebiyle Taşınmaza Haciz Konulması Mülkiyet Hakkının İhlalidir.Anayasa Mahkemesi 01.07.2020 tarihli kararında, ödenmeyen vergi borcu için taşınmaza haciz konulmasını mülkiyet hakkı ihlali olarak değerlendirdi. Anayasa Mahkemesi ilgili kararında  mülkiyet hakkının ancak kamu yararı amacıyla ve kanunla sınırlandırılabileceğini öngörerek mülkiyet hakkına
Devamını Oku