Tır Şoförlerinin Tazminatları

Yargıtay’dan tır şoförlerinin işçilik alacakları tazminatlarını ilgilendiren önemli karar!
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 2018/1 E. 2019/5 K. sayılı, 04.10.2019 tarihli kararı ile tır şoförlerini ilgilendiren önemli bir konuda karar verildi. İçtihadı Birleştirme Kurulunca yapılan görüşmeler sonunda “Yurt içine/yurt dışına yapılan seferlerde tır şoförlerine her sefere çıktıklarında ödenen paranın harcırah mı yoksa ücret/prim niteliğinde mi olduğu” hususundaki içtihat farklılıklarının giderilemeyeceğine karar verildi. Kurul tarafından verilen kararın gerekçesinde bu durum aynen şu ifadelerle izah edildi; “işçilik alacakları davalarında taraflarca getirilme ilkesinin, sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan davalarda ise resen araştırma ilkesinin geçerli olması nedeniyle her dava dosyasında somut olayın özelliği ile delil durumu da dikkate alınarak yapılan ödemenin ücret ya da harcırah/yolluk olarak kabulünün mümkün olabileceği, bu nedenle aynı tür uyuşmazlıkların tümü için geçerli, soyut ve genel nitelikte kurallar koyan ve temel amacı hukukta birliği ve bütünlüğü sağlamak olan içtihadı birleştirme kararlarının bu amacı ile bağdaşmayacak şekilde bir sınırlandırma yapılmasının uygun düşmeyeceği gerekçeleriyle içtihatların birleştirilmesine yer olmadığı sonucuna varılmıştır.”
Bu karar doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı sefer yapan tır şoförlerine her yolculuktan önce ödenen paranın harcırah, yani yolluk mu yoksa prim/ücret niteliğinde mi olduğu sorunu her somut ihtilaf bakımından ayrı ayrı değerlendirilerek, davayı gören mahkemece yapılacak inceleme neticesinde belirlenebilecektir.