Unutulma Hakkı

Unutulma Hakkı nasıl kullanılır? Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 23.06.2020 tarih ve 2020/481 sayılı kararında Unutulma hakkı ve bu hakkın kullanımı yöntemine ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur. Kurul kararı incelendiğinde arama motorlarının faaliyetlerinin kişisel veri işleme faaliyeti olarak değerlendirildiği, arama motorlarının ise veri sorumlusu olarak kabul edildiği görülmektedir.
Kurul kararında unutulma hakkını kullanmak isteyen kişilerce yapılacak başvurunun şekli ve esasları şu şekilde ifade edilmiştir: “İlgili kişinin arama motorları üzerinden kendi adı ve soyadı ile yapacağı bir arama sonucunda gösterilen sonuçların indexten çıkartılmasına yönelik yapılacak değerlendirmede, ilgili kişinin temel hak ve özgürlükleri ile kamunun söz konusu bilgiyi edinmesinden sağlayacağı menfaatler arasında bir denge testi yapılmasına, yarışan menfaatlerden hangisinin ağır bastığının gözetilmesine, Bu değerlendirme yapılırken öncelikli olarak aşağıda belirtilen linki de yer verilen açıklamaların dikkate alınmasına ancak bu konudaki şikayetlerin değerlendirme sürecinde dikkate alınacak kriterlerin bunlarla sınırlı olmayacağına, her somut olay özelinde kurulca ilave ölçütlerinde gündeme gelebileceğine, İlgili kişilerin, arama motorları üzerinden kendi adı ve soyadları ile yapılacak aramalar neticesinde gösterilen sonuçların indeksten çıkarılmasına yönelik taleplerinin veri sorumlusu arama motorları tarafından reddedilmesi veya taleplerine cevap verilmemesi halinde kurula başvuruda bulunurken aynı zamanda doğrudan yargı yoluna başvurmalarının da mümkün bulunduğuna karar verilmiştir.”
Bu kapsamda unutulma hakkını kullanmak isteyen vatandaşlarımızın öncelikle arama motorlarına yazılı bir başvuruda bulunması, bu başvurunun reddedilmesi veyahut cevapsız bırakılması halinde ise hem Kişisel Verileri Koruma Kuruluna hem de mahkemeye başvurabilecekleri açıklığa kavuşturulmuştur.